Jak mohu přidat ruku k dílu?

Především prosíme o pochopení a nadhled. Určitě se vyskytnou chyby. Byť bude obsluha co nejjednodušší, systémy jsou to poměrně složité a většinu nástrojů vyvíjíme na klíč. Často je to tím, že systém ČCE je sám o sobě velmi složitý. :-)

Představitele sborů prosíme v létě 2022 o jednu věc (týká se zvláště modulů, které vyžadují podepisování, nově elektronické): psaní žádostí a podepisování budeme činit přes e-mail, proto je třeba, aby farář a kurátor měli každý jednu svou e-mailovou adresu pro přístup k psaní či podepisování dokumentů.

Bez toho to nepůjde.

Protože jsme církví presbyterně synodní – tedy demokratickou a transparentní – je nutné většinu smluv sborů opatřit podle pravidel vždy dvěma podpisy – faráře a kurátora. Abychom mohli využít elektronické autorizace, je nezbytné, aby všichni kazatelé a kurátoři byli registrováni v jednom systému. Protože většina kazatelů a mnozí kurátoři mají osobní účet na Evangnet.cz, počítáme po dohodě se správci s autentizací právě přes Evangnet. Jeden přístup s jedním heslem pro všechny moduly.

Žádáme proto se vší pokorou kazatele a kurátory, aby svá data zkontrolovali a zvláště kurátory žádáme, aby se zaregistrovali zde. Při registraci si můžete zvolit, zda chcete využít e-mail v doméně evangnet.cz, či budete pro přihlašování používat svůj stávající osobní e-mail (není ovšem žádoucí pro toto používat pracovní/firemní e-maily).