Digitalizujeme, protože:

 • faráři mají navštěvovat lidi, kázat – a ne jezdit pro podpisy stovky kilometrů;
 • stejně tak kurátoři mají trávit většinu času pro sbor jinak než administrativou;
 • platit poštovné za dopisy, které lze vyřídit elektronicky, jsou vyhozené peníze nás všech;
 • šetřme si všichni čas, peníze, nervy i pracovní místa;
 • při odchodu klíčových lidí nechceme hledat soubory či zatoulaná data;
 • každé číslo či údaj předáte v budoucnu jen jednou = když bude potřeba jinde, systém si jej natáhne sám...
 • se stejně aktivnímu využívání mailů kurátorů a farářů nevyhneme - od 1.1.2023 bude povinnost každého sboru používat datovou schránku bez výjimky (pošleme k tomu brzy návod, nebude to složité)

...ale pozor!

 • digitalizace zásadně neznamená, že církev bude působit online na dálku, elektronicky – měníme jen způsob předávání informací, obsah se nemění!
 • je to jako vyměnit telefon se šňůrou za ten mobilní.

Kroky k „církvi bez papírů“ s termíny realizace

- Od roku 2015 funguje sběr evidenčních dotazníků a výkazů hospodaření (díky Evangnet.cz). To bude i nadále a pracujeme na systému, jak dat lépe třídit a vytvářet libovolné reporty
- V roce 2022 jsme přesvědčili Ministerstvo kultury, aby bylo možné stahovat Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob v PDF formátu. Více zde.

Další kroky:


KROK 1: Společný web

Společná webová šablona pro sbory – nabídka 2 verzí – více

SPUŠTĚNO 12/2021
https://podpora.e-cirkev.cz/
Provozovatel: VIZUS s. r. o.


KROK 2: Povolávání kazatelů

Od záměru sboru povolat kazatele až po schválení synodní radou bez jediného papíru a fyzického podpisu – více

SPUŠTĚNO 4.8.2022
https://www.evangnet.cz/admin/
Provozovatel: Evangnet.cz
Před startem doporučujeme pročíst úvodní dopis.


KROK 3: Projektové žádosti

Jednotná kompletní správa všech interních projektových a grantových žádostí v ČCE (od 1.8.2022 DARP, V ROCE 2023 Jeronýmova jednota, žádosti sborů o investice nad dva miliony). Výhledově i půjčky z Personálního fondu atd. – více

SPUŠTĚNO 1.8.2022
https://projekty.e-cirkev.cz/zadatel
Provozovatel: Bit Carvers s. r. o.
Před první registrací důrazně doporučujeme pročíst tento návod.

KROK 4: Výkazy práce a dovolených

Veškeré žádosti a schvalování dovolených + výkazy práce jen přes mobil či počítač – více

PODZIM – ZIMA 2022
Provozovatel: Evangnet.cz


KROK 5: Přihlášky a správa kontaktů

Přihláškový systém s vedením kontaktů a práce s nimi – navázání na nabídky, newslettery – více

JARO 2023
Provozovatel: Bit Carvers s. r. o., systém je popsán na webu peceodarce.cz


Výhledově další moduly:

 • evidence celoživotního vzdělávání kazatelů
 • sbírka kazání (katalogově)
 • správa seniorátu (pro seniory a sen. výbory)
 • fotoarchiv církve
 • zprávy pro synod = jednotný sběr podkladů a zjednodušení evidence
 • návrh na udělení medaile vděčnosti

Jak nám můžete pomoct i vy?

Osobou zodpovědnou za realizaci projektu digitalizace je Martin Balcar, který důvody popisuje zde. Na něj směřujte své stesky i radosti.