Rodina webů (spuštěna 12/2021)

  • dnes již 19 farních sborů + 11 webů povšechného sboru
  • roční náklady na provoz všech webů v řádu tisíců korun
  • cena produktu je do 100.000 Kč
  • uspoření úvazku ve výši 0,5 (při průměrné mzdě to je 241.000 Kč ročně) + úspora ceny za tvorbu všech webů (?)