Povolávání kazatelů

  • třetina veškerých papírů doručených do ÚCK se týká tohoto, realizace je vyslyšením přání seniorů a kurátorů
  • automatické potvrzování a předávání voleb bez jediného razítka, podpisu či posílání
  • cena produktu je do 100.000 Kč a uspoření úvazku ve výši 0,75 (361.800 Kč ročně)
  • jediný požadavek – potřebujeme, aby všichni statutáři měli funkční e-mail a přes něj vstupovali k podepisování (domluvíme se určitě, u starších starších lze např. podepsat při návštěvě faráře s jeho asistencí)
  • tento mail i heslo bude stejné pro všechny moduly, ať je provozuje kdokoliv (tedy „jeden mail, jedno heslo pojí nás…“)