Modul "Projektové žádosti"

  • týká se Diakonických a rozvojových projektů (DARP), Jeronýmovy jednoty (JJ), žádosti o půjčky z Personálního fondu (PF), schvalování sborových investičních záměrů nad 2 miliony Kč
  • vše na jednom místě s historií, bez tisku čehokoliv!
  • POZOR: neznamená to sloučení grantů do jednoho, jen budeme vždy vyplňovat stejnou a stručnou tabulku
  • týká se podávání, podepisování žádostí, zasílání smluv (automaticky) i reportování = vše bez papíru
  • systém si natáhne všechna data z databáze Evangnet.cz (adresy, lidi, ekonomické výkazy) – žadatel jen vyplní pár kolonek a odešle kliknutím
  • spuštění prvně pro DARP se startem 1. 8. 2022, dále pak již všechny další grantové a projektové systémy
  • ušetříme mnoho…, cena produktu je pod 100.000 Kč